رئیس‌جمهور گفت: سدها علاوه بر تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت می‌تواند صدها عامل برای جذب گردشگر هم باشد.