ستاد فرهنگی اربعین حسینی باهدف بررسی ابعاد نهضت امام حسین‌(ع)، اولین هم‌اندیشی مجازی با عنوان «رمضان، طلیعه نهضت حسینی(ع)» را برگزار می‌کند.