مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران از اجرای طرح پلاک ایمن در ماه های آینده خبر داد.