معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت از راه‌اندازی سامانه سرویس‌های شهروندی بیمه سلامت خبر داد.