کارشناس عالی تصادفات گفت: خودرویی توسط سارقان ربوده می‌شود که به محض اینکه در سامانه استعلام آگاهی به عنوان خودروی سرقتی ثبت شود در سامانه ثبت تخلف هوشمند هم به سرعت و در همان لحظه اطلاعات مربوط به ...