سامانه تلفنی رایگان ۴۰۳۰ (داخلی ۵) برای کمک به ترک دخانیات به طور همزمان با ارائه خدمات در ۶۳ کلینیک ترک دخانیات در سراسر کشور با حمایت سازمان جهانی بهداشت (WHO) راه‌اندازی شد.