طرح غربالگری بیماری کویید۱۹ در بین شهروندان شمال تهران با تجهیز و استفاده از ظرفیت خانه های سلامت سراهای محلات اجرا می شود. به گزارش گروه شهری آوای جامعه ، سیدحمید موسوی شهردار منطقه یک با بیان این ...