معاون فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی تهران از اجرای جشنواره نور در بلوار کشاورز و میدان ولیعصر خبر داد.