سی وششمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور به صورت الکترونیکی در مراکز استانهای یزد، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، مازندران، خوزستان، تهران و کرمانشاه برگزار ...