افراد مبتلا به بیماری گوارشی «کرون» اغلب به دنبال تغییر نوع مواد غذایی مصرفی برای تسکین علائم خود هستند و  تحقیقات نشان می دهد که رژیم غذایی مدیترانه ای، بهترین کمک را به آنان می کند.