علاقمندان در این رویداد می توانند تا پایان فروردین ماه با مراجعه به سایت TehranSportHome.com ثبت نام، ایده‌ها و آثار خود را ارسال کنند.