رعایت بهداشت از طریق شستن مکرر و صحیح دست‌ها و پوشاندن مجاری تنفسی در برابر سرفه و عطسه سنگر مقاوم در برابر کرونا است.