یک روانشناس ومشاورخانواده درباره تشویق وتنبیه و شیوه صحیح تنبیه کودکان توضیحاتی داد.