این افراد با فریب دادن برخی مشتریان بانک، کارت عابر بانک و حساب آن‌ها را با قیمت ناچیز اجاره کرده و دست به کلاهبرداری می‌زنند.