معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه دو تهران با هدف کاهش حوادث رانندگی و ارتقای ایمنی بزرگراه یادگار امام (ره) روشنایی 5 نقطه از بزرگراه تامین شد.