محل شهادت شهید مطهری در کوی پارک امین‌الدوله و محله آبسردار از ناحیه 6 منطقه 12 واقع شده و شهرداری منطقه 12، نمادی هم به همین مناسبت در این محل نصب کرده است.