همزمان با "روز جهانی بدون خودرو" شهرداری منطقه ۱۲ از معابر شریانی منطقه به طول بیش از ۱ کیلومتر، ساعاتی را بدون عبور خودرو و سایر وسایل نقلیه موتوری سپری کرد.