همزمان با روز و هفته تهران، شهردار منطقه 12 از برگزاری ویژه‌ برنامه‌های فرهنگی و هنری در عمارت کاظمی واقع در ناحیه 2 شهرداری این منطقه خبر داد.