یک متخصص بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار گفت: به طور تقریبی سالانه حدود هزار نفر در اثر حوادث ناشی از کار در ایران فوت می­‌کنند.