مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان،گفت: آمار ازدواج در سال ۹۹ حدود ۴.۴ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته که روندی افزایشی و مثبت تلقی می شود.