مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: رانندگان سرویس مدارس که توسط شهرداری‌ها تایید شده‌اند، در گروه جامعه هدف واکسیناسیون کرونا هستند.