رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری بیش از هزار و 200 نفر به دلیل ارتکاب جرائم در حوزه قاچاق کالا و احتکار خبر داد.