رئیس مرکز تحقیقات سرطان ، نکات مهمی را درباره انجام عمل های جراحی در زمان اپیدمی بیماری کرونا مطرح کرده است.