مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: زمان ثبت‌نام غیرحضوری پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور از طریق پرتال دانشگاه به نشانی www.pnu.ac.ir اعلام خواهد شد.