عملیات ترافیکی و عمرانی بازگشایی دوربرگردان شرق به شرق علامه عسگری به اتمام رسید.