فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از راه اندازی دهکده بازپروری معتادان متجاهر در آینده نزدیک خبر داد.