مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور درباره ارتقاء سطح خدمات حمایتی این سازمان به فرزندان در آستانه استقلال، از متناسب شدن کمک هزینه حمایت از این فرزندان برای استقلال با دستمزد پایه مصوب ...