10 هزارنفر از ذی‌نفعان و شاغلان صنعت گردشگری کشور در 6 ماه نخست سال جاری از آموزش‌های طرح توانمند‌سازی برخوردار شدند.