سال ۹۹ بیش ازهزار و 117  تن انواع مواد مخدر کشف شده است که بالاترین میزان کشف به نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و بسیج اختصاص دارد.