رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ازدواج و طلاق گفت : برخی دفترخانه ها به بهانه پرشدن ظرفیت ثبت طلاق از مردم مبالغ بیشتر از تعرفه دریافت می کردند.