پژوهشگران جوانی ایرانی موفق به طراحی و ساخت دستگاه تب سنج مبتنی بر هوش مصنوعی شدند.