علاقه مندان می توانند با ارسال عکس و فیلم از چگونگی سپری نمودن اوقات خود در منازلشان تا تاریخ 16 فروردین 99 به نشانی ravabetomoomi2 در این مسابقه شرکت کنند.