علی محمدی از تهران/ از مدیران راهنمایی و رانندگی تقاضا داریم که برای پیشگیری از هرگونه حادثه مانند تصادف عابران پیاده در انتهای خروجی بزرگراه امام علی (ع) در تقاطع پیروزی اقدام به نصب یک آیینه محدب ...