شهردار منطقه 19 تهران از تأسیس و افتتاح دبیرخانه ساماندهی آسیب های اجتماعی در منطقه در اقدام مشترک با دادسرای ناحیه 16 تهران (بعثت) خبر داد.