مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ، در فراخوانی از تمامی اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان سراسر کشور دعوت کرد در مسابقات آنلاین اطلاعات عمومی ورزشی دانشگاهیان شرکت کنند.