کمیته امداد و سازمان نظام روانشناسی برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به خانواده‌های تحت حمایت برای مقابله با عوارض روانی کرونا، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.