معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از نویسندگان کتاب کودک برای نوشتن داستان‌هایی در حوزه ایمنی دعوت کرد.