معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه از آغاز طرح توانمندسازی و اشتغال آفرینی این سازمان در سطح کشور خبر داد.