این حمایت‌ها شامل کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه‌های تشویقی، تامین تجهیزات آموزشی از جمله لوازم‌التحریر و سایر موارد خدمات آموزشی و مشاوره تحصیلی است.