بر اساس قانون رد مال مشمول مقررات کیفری است و اگر شخصی مال دیگری را به علم این که متعلق به شخصصی دیگر  است بردارد کلاهبردار به حساب می آید.