سازمان اوقاف و امور خیریه با رعایت حق وقف و مطالبه حقوق موقوفات تلاش می‌کند به مستاجران و متصرفین کمک کند.