مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها گفت: تالاب‌ها مهم‌ترین تولید کننده حیات گیاهی و جانوری هستند چرا که بیشترین تنوع را دارند.