متقاضیان شرکت در این رویداد می‌توانند برای ثبت نام و مراجعه به صفحات این رویداد به لینک https://smart.tehran.ir/?page_id=9488 با حساب کاربری شهروندی خود وارد شوند.