مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از جانمایی و نصب مخازن سه گانه پسماند در آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)خبر داد.