معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه2 تهران از اجرای طرح جمع آوری سازه های تبلیغاتی فرسوده و نا ایمن خبرداد.