آئین پاکسازی رود دره های منطقه یک تهران به مناسبت فرا رسیدن جشن «نوروز رودها» با مشارکت گردشگران محیط زیست، انجمن های دانش آموزی طرفداران محیط زیست و شهرداری منطقه برگزار می شود.