معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند گفت: جشن لبخند و برادری با محوریت موضوعات آموزش و مدیریت پسماند با همکاری مناطق 22 گانه همزمان با دهه امامت و ولایت برگزار می‌شود.