جشنواره دانش‌آموزی دست‌سازه‌های زیست محیطی با هدف آموزش و ترویج صیانت از محیط زیست در مدارس منطقه سه تهران برگزار می شود.