رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران از جذب هزار و 480  نیروی کار جدید در شرکت‌های ورشکسته احیا شده تحت اختیار این اداره در سال گذشته خبر داد.