سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در دیدار با مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) از نزدیک در جریان روند خدمات رسانی و مدیریت بحران کرونا در حوزه کفن و دفن قرار گرفت.